Spoločnosť Orkla Foods Česko a Slovensko spracováva na týchto webových stránkach cookies potrebné na fungovanie webových stránok a pre analytické účely.
Ochrana osobných údajov a spracovanie súborov cookies

Ochrana osobných údajov a spracovanie súborov cookies

Ochrana súkromia

Tieto internetové stránky boli vytvorené a sú prevádzkované spoločnosťou Orkla Foods Slovensko s. r. o., so sídlom Meisslova 5, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 31 352 316, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 57737/B.

Obsah stránok je prevádzkovaný a priebežne obnovovaný a upravovaný spoločnosťou Orkla Foods Slovensko s. r. o. v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Orkla Foods Slovensko s. r. o. si vyhradzuje všetky autorské práva. Pripojením na internetové stránky sa zaväzujete dodržiavať tieto podmienky.

Informácie obsiahnuté na internetových stránkach slúžia len ako základný prehľad predmetov záujmu a sú určené na osobnú potrebu návštevníka webu, ktorý nesie plnú zodpovednosť za ich použitie.

Orkla Foods Slovensko s. r. o. nezodpovedá ani za úplnosť, presnosť, vecnú a časovú správnosť informácií obsiahnutých na týchto stránkach, ani na ďalších stránkach, ktoré sú dostupné prostredníctvom stránok Orkla Foods Slovensko s. r. o. O aktuálne informácie môžete požiadať Orkla Foods Slovensko s. r. o. prostredníctvom e-mailu privacy@orkla.cz.

Orkla Foods Slovensko s. r. o. nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie stránok, a ďalej nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody (majetkové či nemajetkové) vzniknuté v súvislosti s pripojením sa na tieto stránky a používaním týchto stránok, či v dôsledku nemožnosti pripojenia sa na tieto stránky, nemožnosti využívania ich obsahu alebo z akýchkoľvek iných dôvodov.

O používaní súborov cookie a osobných údajov

 

Webové stránky spoločnosti Orkla Foods Slovensko s. r. o.. využívajú súbory cookie a podobné technológie, ktoré ukladajú informácie do vášho počítača, mobilného telefónu alebo tabletu. Tie sú obvykle uložené v prehliadači zariadenia. Súbory Cookie používame na to, aby sme umožnili návštevníkom prístup k rôznym funkciám na našich webových stránkach, rozlíšili užívateľov medzi sebou, analyzovali výkonnosť našich webových stránok a využívali záujmovo orientovanú reklamnú kampaň zameranú na používateľov. To sa do určitej miery opiera o používanie osobných identifikovateľných informácií od našich používateľov - ako je napísané nižšie - a pomáha nám vylepšovať naše webové stránky a sprístupňovať digitálnu komunikáciu našim príjemcom.

 

Návštevníci našich stránok sa môžu dobrovoľne rozhodnúť, či budú používať súbory cookie prostredníctvom nastavenia prehliadača alebo zariadenia. V nastavení vášho prehliadača môžete upraviť preferencie, ktoré súbory cookie bude prehliadač sťahovať. Tiež tu môžete odstrániť všetky existujúce súbory cookie, ktoré sú uložené v prehliadači alebo zariadení. Upozorňujeme, že ak zablokujete všetky súbory cookie vo vašom prehliadači alebo zariadení, môže to mať za následok pokles výkonu a zhoršenie funkčnosti našich (a ďalších) webových stránok.

 

Účel súborov cookie na tejto webovej stránke

Naše webové stránky používajú súbory cookie vložené nami alebo tretími stranami na nasledujúce účely:

Analýza: Využívame súbory cookie na to, aby sme počítali jednotlivých návštevníkov na našich webových stránkach a vypracovávali štatistiky týkajúce sa prevádzky a funkčnosti našich webových stránok. Software, ktorý používame, ukladá informácie o počte zobrazení jednotlivých stránok a informácie o geografickej polohe, zariadení, operačnom systéme a prehliadači.

Prihlasovacie služby: Ak webová stránka ponúka možnosť prihlasovacích služieb, uložíme vo vašom prehliadači alebo zariadení identifikačné číslo a čas prihlásenia do súboru cookie. To umožňuje, že sa po každom otvorení stránky už nebudete musieť znova prihlasovať.

Záujmovo orientovaná reklama online: Môžete sa stretnúť s reklamou Orkla Foods Slovensko s. r. o. na iných webových stránkach v dôsledku súborov cookie umiestnených vo vašom prehliadači alebo zariadení. Tieto informácie najčastejšie vychádzajú z prezeraného obsahu, informácií o používateľovi alebo zo zemepisnej polohy. Pomocou tejto metódy sa snažíme identifikovať vaše záujmy a inzerciu vám prispôsobiť. Jedná sa o remarketingovú technológiu, ktorá je produktom dodávaným externými dodávateľmi, akými sú Google alebo Facebook.

Párové profily: Pri vytváraní párových profilov vychádzame z údajov o správaní sa získaných z našich webových stránok. Na základe získaných znalostí o jednej skupine používateľov predstavujeme týmto používateľom nové segmenty s podobnými záujmami a správaním sa, aké má pôvodná skupina používateľov.

Kontakt – Získanie prístupu

Orkla Foods Slovensko s. r. o. je prevádzkovateľom vašich osobných údajov a zodpovedá za ich spracovanie.

Ak chcete získať prístup, extrahovať, opravovať alebo vymazávať osobné údaje, ktoré sme o vás uložili, pošlite, prosím, emailovú správu na adresu privacy@orkla.cz. Môžete tiež vzniesť námietku, požadovať obmedzenia alebo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Chceme vás tiež informovať, že ak nie ste spokojní s našim spracovávaním vašich osobných údajov, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.